De Dichters Spreken
Improvisaties op gedichten, gecomponeerd en gespeeld door onze dirigent Nico Hovius.
<<< pag 2 / 3 >>>

Daglicht - Judith Herzberg

Uit chaos van lakens en
voorgevoel opgestaan, gordijnen
open, de radio aan, was
plotseling Scarlatti
heel helder te verstaan:
Nu alles is zoals het is geworden,
nu alles is zoals het is
komt het, misschien
hoewel, tenslotte nog in orde


Tides of future thoughts -

In the depth of my mind
I begin tot wonder


Where will the tides take me?
What situations will the new current bring?


Immersed in thoughts
Afraid to test the waters


Into a journey of the unkown


Only to realise
If I resist the wave of change
I will be submerged


Fightning against the inevitable


But if I flow with the swell of the ocean
That washes over me
A sea of opportunities will bloom


Into a future of calmness
Forever in my brain


Naar U - Ida Gerhardt

Dit is de eerste schuchtere groei
een zich ontplooien naar het licht.
Eens is van liefde en geduld
de tijd vervuld,
dan staat mijn stille tuin in bloei.
En elk aandachtig bloemgezicht
is toegericht
naar UI wandered lonely - William Wordsworth

I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.


Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.


The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed—and gazed—but little thought
What wealth the show to me had brought:


For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.


Luisteren naar de hemel - Toon Hermans

Er valt van alles uit
De hagel hagelt hagelwit
De regens klateren luid
Luister als de storm begint
Naar het donderen van de donder
Luister naar de lentewind
Hij fluistert zo bijzonder
En luister naar het lieve lied
Van vogels in de luchten
Kijk omhoog naar het blije blauw
En hoor de mensen zuchten


Aan de zon - Anneke Brassinga

Mooier dan de aanzienlijke maan en zijn geadeld licht,
mooier dan het gesternte, de beroemde orden van de nacht,
veel mooier dan het vurig optreden van een komeet
en tot iets veruit mooiers geroepen dan elke andere ster,
omdat jouw en mijn leven elke dag van haar afhangt- is de zon.


Mooie zon, die opgaat, haar werk niet heeft vergeten
en ten einde brengt, het mooist in de zomer, als een dag
aan de kusten verdampt, en
gespiegeld zonder kracht de zeilen
glijden over je oog, tot je moe wordt, de afloop verkort.


Zonder zon neemt ook de kunst weer de sluier aan,
jij verschijnt me niet meer, en de zee en het zand,
geranseld door de schaduw, vlieden onder mijn ooglid.


Mooi licht, dat ons warm houdt, bewaart,
en wonderbaar zorgt
dat ik weer zie en dat ik je weerzie!


Niets mooiers onder de zon dan onder de zon te zijn...


Niets mooiers dan de stok in het water te zien
en de vogel boven
die zijn vlucht overweegt, en beneden de vissen, hun school,
gekleurd, gevormd, ter wereld gekomen
met een zending van licht,
en de omtrek te zien, het vierkant van een veld,
de duizendhoek van mijn land,
en de jurk die je aan hebt gedaan,
en je jurk, klokkend en blauw!


Mooi blauw, waarin de pauwen slenteren en buigen,
blauw van de verten, van de geluks-regionen
met al het weer voor mijn gevoel,
blauw toeval aan de horizon! En mijn verrukte ogen
verwijden zich nog meer en schitteren, branden zich wond.


Mooie zon,
die van het stof wel de allergrootste bewondering toekomt,
daarom zal ik niet vanwege de maan en de sterren en niet
omdat de nacht met kometen pronkt en in mijn zijn nar zoekt
maar vanwege jou alleen
en weldra zonder einde en zozeer als nooit om iets
me beklagen om het onafwendbare verlies van mijn ogen.


Lente - Martinus Nijhoff

De boomen bloeien nu het lente werd,
Fonteinen wit hun bloesems in de tuinen.
De straten buigen zich tussen arduinen Stoepen.
De wereld heeft een zwijgend hart.


Nu zingt het nieuwe leven in mijn hart,
En ruischt het waaien door de jonge kruinen,
En van de daken juicht het luid bazuinen-
Toch lacht God niet, de oneindigheid is hard.


Lente!- Het licht stroomt over stille menschen.
O zie de boomen en hun duizend loten !
Hoor, stemmen die op ‘t water beurt’lings zingen-


Een grote stilte scheidt mij van de dingen,
Die rondom vast-staan, of zich rond me in groote
Dansen bewegen van vreemde cadenzen.


Vroegherfs - N.P. van Wyk Louw

Die jaar word ryp in goue akkerblare,
in wingerd wat verbruin, en witter lug
wat daglank van die nuwe wind en klare
son deurspoel word; elke blom word vrug,
tot selfs die traagstes; en die eerste blare val
so stilweg in die rookvaal bos en laan,
dat die takke van die lang populiere al
teen elke ligte môre witter staan.
O Heer, laat hierdie dae heilig word:
Laat alles val wat pronk en sieraad was
of enkel jeug, en ver was van die pyn;
laat ryp word, Heer, laat u wind waai, laat stort
my waan, tot al die hoogheid eindelik vas
en nakend uit my teerder jeug verskyn.


Zomeravond - Willem Wilmink

Kindje, slaap maar, kindje,
't was ook zo warm deze dag.
In de schemer
zit nu een kleine egel
met zijn mooie stekels
eenzaam in het gras.


Het gras wacht op regen.
Geen takje beweegt er.
Luister naar de merel,
hoog op ons dak.


Avond vol verlangen.
De maan maakt zich klaar voor de nacht.
In de avondschemer
komt strakjes onze egel
nog een egel tegen,
liefkoost haar vacht.


Van ver wordt de merel
antwoord gegeven. Morgen komt de regen
waar het gras op wacht.


Kindje, slaap maar, kindje,
in de avondschemer.
Hebt al slaap gekregen.
Slaap maar mijn schat.


Ster - Maria Vasalis

Ik zag vanavond voor het eerst een ster.
Hij stond alleen, hij trilde niet.
Ik was ineens van hem doordrongen,


Ik zag een ster, hij stond alleen,
hij was van licht, hij leek zo jong en
van vóór verdriet.


Darkroom theme
by ThemeFlood