De Dichters Spreken
Improvisaties op gedichten, gecomponeerd en gespeeld door onze dirigent Nico Hovius.

Naar U - Ida Gerhardt

Dit is de eerste schuchtere groei
een zich ontplooien naar het licht.
Eens is van liefde en geduld
de tijd vervuld,
dan staat mijn stille tuin in bloei.
En elk aandachtig bloemgezicht
is toegericht
naar U


Darkroom theme
by ThemeFlood