De Dichters Spreken
Improvisaties op gedichten, gecomponeerd en gespeeld door onze dirigent Nico Hovius.

Phoenix - Hendrik Marsman

Vlam in mij, laai weer op;
hart in mij, heb geduld,
verdubbel het vertrouwen -
vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen
de vleugelen, de nu nog moede en grauwe;
o, wiek nu op uit de verbrande takken
en laat den moed en uwe vaart niet zakken;
het nest is goed, maar het heelal is ruimer.


Darkroom theme
by ThemeFlood